نویسنده = لیلا جوزایی
تعداد مقالات: 1
1. ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1395

10.22113/jmst.2016.40944

نسیم آل علی؛ اعتمادالدین رابعی غلامی؛ لیلا جوزایی؛ سحر دمیری