نویسنده = مهرناز شیرمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس)

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-66

مهرناز شیرمحمدی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی