نویسنده = طراوت ملایم رفتار
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 60-70

طراوت ملایم رفتار؛ پریتا کوچنین؛ محمد ذاکری؛ وحید یاوری؛ محمد موسوی