نویسنده = محمدرضا ایمانپور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-37

رضا اسعدی؛ محمد رضا ایمانپور؛ مسعود اصغری؛ طیبه عنایت غلام پور


2. تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-45

معصومه کمالی نجف آباد؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ علیرضا عالیشاهی