نویسنده = ایوب یوسفی جوردهی
تعداد مقالات: 3
2. فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 30-40

ایوب یوسفی جوردهی؛ اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ محمود بهمنی


3. فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 20-30

اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود بهمنی