نویسنده = هاجر کارمی
تعداد مقالات: 1
1. آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 34-44

10.22113/jmst.2017.42959

محمد اکبری نسب؛ هاجر کارمی؛ طاهر صفرراد