نویسنده = حمید رضایی مارنانی
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 30-40

حسین خیامی؛ جعفر سیف آبادی؛ حمید رضایی مارنانی؛ مهرشاد طاهری؛ راحله بگ زاده باغان