نویسنده = محمود رستمی ورنوسفادرانی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

مسعود حکمی فرد؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی