نویسنده = محمود رستمی ورنوسفادرانی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22113/jmst.2019.167904.2253

مسعود حکمی فرد؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی