نویسنده = آی ناز خدانظری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.158271.2230

آی ناز خدانظری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی


2. تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1397

10.22113/jmst.2019.159495.2237

محمد خسروی زاده؛ آی ناز خدانظری؛ وحید زارعی