نویسنده = مهدی محمد مهدیزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 71-80

احمد دردی زاده بصیرآباد؛ وحید چگینی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ بهاره کامران زاد


2. پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-50

مهدی محمد مهدی زاده؛ مهرنگارسادات کسبی