نویسنده = پریتا کوچنین
تعداد مقالات: 5
1. اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-104

10.22113/jmst.2016.43644

نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم


2. تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-62

آرش شکوری؛ سید محمد باقر نبوی؛ پریتا کوچنین؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه


3. دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-15

مهسا حقی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ محمد باقر نبوی؛ محمد حسن نامی؛ محمد ذاکری؛ محمد بداغی


4. مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 65-57

شبنم کریمی؛ پریتا کوچنین؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعد گورانی نژاد


5. پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-78

احمد شادی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سیمین دهقان مدیسه؛ یاسمن گندمی