نویسنده = ایمان سوری نژاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس

دوره 18، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 62-74

10.22113/jmst.2019.149309.2198

عبداله گورانی؛ ایمان سوری نژاد؛ محسن صفایی؛ زهرا قاسمی


3. تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 38-49

مریم معزی؛ محمد اسدی؛ میر مسعود سجادی؛ ساجده مزارعی؛ ایمان سوری نژاد؛ هادی دهقانی