کلیدواژه‌ها = اندرکنش سیال و سازه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1397

مرتضی بختیاری؛ شهریار شمشکی؛ مسعود صدری نسب