کلیدواژه‌ها = "جلبکهای سبز"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اکولوژیک جلبکهای ماکروسکوپی دریایی جهت تعیین وضعیت زیست محیطی سواحل صخره ای استان هرمزگان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 81-96

10.22113/jmst.2017.11756

زهرا علویان؛ حسین ریاحی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ بهروز رئیسی؛ سید محمد رضا فاطمی