کلیدواژه‌ها = رودخانه اروند
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر بار معلق در رودخانه اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.218478.2348

مرتضی بختیاری؛ امیر اشتری لرکی؛ عدنان سامر


2. مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.166524.2250

باقر بهروز؛ محمدرضا خلیل ابادی


3. مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM

دوره 18، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-13

10.22113/jmst.2019.149004.2197

نسرین سخایی؛ معصومه شیامی زاده؛ بابک دوست شناس؛ احمد سواری؛ سید محمد باقر نبوی