کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785)

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 67-76

محمد حسین خانجانی؛ امیدوار فرهادیان؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی


3. تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 48-56

امیدوار فرهادیان؛ محمد حسین خانجانی