کلیدواژه‌ها = فیلوژنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مولکولی و فایلوژنتیک خرچنگ Chiromantes boulengeri (Decapoda، Brachyura، Sesarmidae) از اروند رود

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 36-43

10.22113/jmst.2016.34123

نجمه نوذرپور؛ سید محمد باقر نبوی؛ محمد تقی رونق؛ بیتا ارچنگی؛ نسرین سخایی


2. بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جزیره هرمز

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-44

10.22113/jmst.2015.9589

آتوسا نوری کوپائی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ جلیل فلاح مهرآبادی؛ سید محمدرضا فاطمی