کلیدواژه‌ها = ترکیب بدن
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-88

محمد ملک پور؛ حمید علاف نویریان؛ میرمسعود سجادی؛ محمود محسنی


2. تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-45

معصومه کمالی نجف آباد؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ علیرضا عالیشاهی