کلیدواژه‌ها = جزرومد
تعداد مقالات: 2
1. برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 16-24

امیر اشتری لرکی؛ مسعود صدری نسب؛ ماتیاس تامچک؛ وحید چگینی؛ عامر کعبی