کلیدواژه‌ها = دریای عمان
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-41

10.22113/jmst.2016.15419

پرستو اکبری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ سید مصطفی سیادت موسوی


2. شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-31

10.22113/jmst.2014.7821

مریم سیوف جهرمی؛ مسعود صدری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


3. پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-50

10.22113/jmst.2014.6235

مهدی محمد مهدی زاده؛ مهرنگارسادات کسبی


4. پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 30-40

حسین خیامی؛ جعفر سیف آبادی؛ حمید رضایی مارنانی؛ مهرشاد طاهری؛ راحله بگ زاده باغان


5. بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار

دوره 11، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 81-90

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی


7. بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus)

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 12-22

مرضیه افشاری؛ تورج ولی نسب؛ سید جعفر سیف آبادی