کلیدواژه‌ها = مانگرو
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1397

10.22113/jmst.2018.72434.1952

یاسمن گندمی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ صالح آرخی


2. اولویت‌بندی معیارهای حساسیت زیست‌محیطی مانگروها با استفاده از روش FAHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

10.22113/jmst.2018.100476.2061

داود مافی غلامی؛ اکرم نوری کمری


4. شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

10.22113/jmst.2017.42318

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سید سجاد خضری داشکسن؛ سعیده خیاطی نژاد