موضوعات = مهندسی دریا
تعداد مقالات: 47
1. محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

مولود آریان؛ احمد حاجیوند؛ مهندس اعتماد الدین رابعی


2. ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

احمد حاجیوند؛ عقیل دارایی


3. بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1397

محمد قنبر دزفولی؛ مسعود دهقانی؛ عادل عساکره؛ بهزاد کلانتری


4. بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

احمد حاجیوند؛ حسام الدین روانبخش


5. انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1395

موسی دماوندی؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل


6. بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

محمد یوسفی کیا؛ احسان غریب رضا


7. بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

مرتضی بختیاری؛ احسان کمال پور اصل؛ جواد احدیان


8. تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

رضا دزواره رسنانی؛ پریسا محمدی؛ محمد حاجی تبار


9. بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1395

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی


10. استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

مسعود حکمی فرد؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی


11. بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1397

مرتضی بختیاری؛ شهریار شمشکی؛ مسعود صدری نسب


12. تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1396

سید کاظم ساداتی؛ حمید زراعتگر


13. حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1396

محسن صادقیان کردآبادی؛ منوچهر فدوی اردستانی فدوی اردستانی؛ امین قائمیان


14. اندازه گیری تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو ازاکا در حوضچه کشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1396

علی اصغر مقدس آهنگری؛ حمید زراعتگر؛ سید خلیل شریعتی


15. اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

حسام الدین روانبخش


16. بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1396

محمد پورامیران؛ محمد یوسفی کیا


17. بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

غلامعباس بروجردی؛ امیر عباس کمان بدست


18. بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1396

پریسا کوچک؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی


19. بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1395

علی رضا عبدی کیان


20. بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1396

شهرزاد نیکبخت؛ احمد حاجیوند؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی


21. بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1396

مرتضی بختیاری؛ محمد بارونی؛ نسیم آل علی؛ مسعود صدری نسب


22. ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1395

معصومه بیت عبدالله؛ محمد اسماعیل دوست؛ عامر کعبی


23. بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-9

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری