موضوعات = مهندسی دریا
تعداد مقالات: 59
26. بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1396

10.22113/jmst.2017.71169.1944

مرتضی بختیاری؛ محمد بارونی؛ نسیم آل علی؛ مسعود صدری نسب


27. ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1395

10.22113/jmst.2016.40455

معصومه بیت عبدالله؛ محمد اسماعیل دوست؛ عامر کعبی


28. ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.152341.2213

احمد حاجیوند؛ عقیل دارایی


30. بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر

دوره 18، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 49-61

10.22113/jmst.2019.133504.2166

غلامعباس بروجردی؛ امیر عباس کمان بدست


31. تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-65

10.22113/jmst.2019.142502.2186

رضا دزواره رسنانی؛ پریسا محمدی؛ محمد حاجی تبار


32. بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-9

10.22113/jmst.2018.7776.1391

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


36. بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

10.22113/jmst.2017.42946

نگین دنیوی زاده؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل؛ سعید محمدزاده


37. بررسی تغییرات انحناء برحسب تغییر درجه حررات در صفحات کامپوزیتی دوپایداره

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-26

10.22113/jmst.2016.14913

مسیح مر؛ احمد فیروزیان نژاد؛ سعید ضیایی راد؛ عبداله عیدانی نژاد


39. بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-109

10.22113/jmst.2017.60804.1897

پریسا کوچک؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی


40. اندازه گیری تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو ازاکا در حوضچه کشش

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 110-122

10.22113/jmst.2017.79345.1990

علی اصغر مقدس آهنگری؛ حمید زراعتگر؛ سید خلیل شریعتی


41. مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 86-96

10.22113/jmst.2018.29533.1682

مجتبی کردناییج؛ سید امین اصغری پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان


42. بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

10.22113/jmst.2016.14756

طوبی حیدری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ جواد احدیان


43. بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 125-135

10.22113/jmst.2016.15780

محبوبه گل آقاپور کامی؛ مصطفی جعفرزاده؛ اعتمادالدین رابعی غلامی


44. بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 114-125

10.22113/jmst.2016.33865

مرتضی بختیاری؛ فرزاد اورک؛ حسین بهرامی


45. تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 62-77

10.22113/jmst.2016.14147

عبدالله عیدانی نژاد؛ عبدالرضا کبیری عطاآبادی؛ سیدحسین دیباجیان؛ امین مردان


46. تحلیل هیدورفویل با طول بینهایت در نزدیکی سطح آزاد

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 38-48

10.22113/jmst.2016.15617

سید خلیل شریعتی؛ سید حسین موسوی زادگان


47. تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 78-92

10.22113/jmst.2014.6834

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی


48. بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 122-134

10.22113/jmst.2015.7652

محمدرضا خدمتی؛ مهدی امیدعلی؛ روح ا... هادیپور گودرزی


49. بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 112-121

10.22113/jmst.2017.7773.1390

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


50. الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-45

10.22113/jmst.2017.50586

احمد رضایی مزیک؛ مهدی صنایعی؛ مهدی شفیعی فر؛ روزبه پناهی