موضوعات = مهندسی دریا
تعداد مقالات: 59
51. کاهش غلتش عرضی شناورها با استفاده از حل معادلات روشهای مخازن کنترل شده فعال و ژیرسکوپ ضد غلتش

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-103

10.22113/jmst.2016.40943

سعید شادکام؛ مهندس اعتماد الدین رابعی؛ نسیم آل علی


53. بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 116-125

10.22113/jmst.2016.43647

امید ماه پیکر؛ مسعود صدری نسب؛ مرتضی بختیاری؛ نیما شهنی کرم زاده


54. ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس

دوره 15، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 130-142

10.22113/jmst.2016.41158

خسرو فاضل پور؛ علی دادالهی سهراب؛ هیوا علمی زاده؛ حسین محمد عسگری؛ سید حسین خزاعی


58. ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 98-107

10.22113/jmst.2016.32742

رضا موحدی نیا؛ میرعبدالحمید مهرداد؛ سعید پورزینلی


59. مدلسازی و شبیه سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-20

10.22113/jmst.2014.7813

سجاد صدر؛ محمد حسین خانزاده