موضوعات = علوم انسانی دریا
تعداد مقالات: 26
1. بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1396

10.22113/jmst.2017.50674

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی


2. تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1395

10.22113/jmst.2016.40998

حمید حنظل عیدانی؛ غلامحسن خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


3. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی (مورد مطالعه پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.126022.2142

حامد شفیع آبادی؛ همایون یوسفی؛ محمد امین کوهبر


4. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1396

10.22113/jmst.2017.45297

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی


5. بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1396

10.22113/jmst.2017.46994

شیوا شاکری؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی؛ محمد امین کوهبر


6. ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

10.22113/jmst.2017.72353.1951

فرید خوش الحان؛ طاهر کلانتری


7. تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1397

10.22113/jmst.2019.156489.2225

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی


8. تحلیل رفتار مصرف کنندگان در تقاضای غذاهای دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

10.22113/jmst.2017.27215.1642

محمد امین کوهبر


10. نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1397

10.22113/jmst.2018.113222.2101

راضیه فعلی؛ محمدحسین علایی


11. بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

10.22113/jmst.2019.122222.2136

کوثر حیدری؛ کسری پورکرمانی


12. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق نوآوری (مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.134063.2172

بلقیس باورصاد؛ حسین غزلباش


13. اثر جانشینی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ایران بر اساس تابع تولید ترانسلوگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22113/jmst.2020.120866.2129

زهرا نیسی؛ سید ناصر سعیدی؛ فاطمه حسین پور؛ محمد امین کوه بر


14. طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.22113/jmst.2018.113912.2103

جعفر سیاره؛ الهام الهیاری


15. بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر

دوره 18، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-74

10.22113/jmst.2018.95448.2044

محبوبه عابدی سماکوش؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی


16. طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب

دوره 18، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 14-42

10.22113/jmst.2019.164117.2245

اصغر رشنودی؛ مرتضی سلطانی؛ اسداله کردنائیج؛ علی حمیدی زاده


17. ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-11

10.22113/jmst.2018.119131.2117

علی نیکزاد؛ کسری پورکرمانی؛ دامون رزمجویی؛ زیبا بتوندی


18. موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 10-24

10.22113/jmst.2017.45967

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ بهزاد باقریان


19. تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 36-44

10.22113/jmst.2016.38960

پریسا امیری فارسانی؛ داور رضایی منش


20. بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

10.22113/jmst.2016.32078

مریم رزمی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی


21. ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-80

10.22113/jmst.2017.47151

آزیتا حاجی زاده؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ همایون یوسفی؛ مصطفی زارع دوست


22. ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-55

10.22113/jmst.2017.11606

سیدجعفر سجادی پارسا؛ محبوبه جوانمردی؛ حمیدرضا تهمک


25. بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 96-112

10.22113/jmst.2015.7945

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی