موضوعات = مدیریت دریا
تعداد مقالات: 16
1. طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

جعفر سیاره؛ الهام الهیاری


2. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی (مورد مطالعه پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

حامد شفیع آبادی؛ همایون یوسفی؛ محمد امین کوهبر


3. بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1397

محبوبه عابدی سماکوش؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی


4. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق نوآوری (مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1398

بلقیس باورصاد؛ حسین غزلباش


5. بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1396

شیوا شاکری؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی؛ محمد امین کوهبر


6. طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1397

اصغر رشنودی؛ مرتضی سلطانی؛ اسداله کردنائیج؛ علی حمیدی زاده


7. ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

علی نیکزاد؛ کسری پورکرمانی؛ دامون رزمجویی؛ زیبا بتوندی


8. ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

فرید خوش الحان؛ طاهر کلانتری


9. موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 10-24

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ بهزاد باقریان


10. بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

مریم رزمی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی


11. ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-80

آزیتا حاجی زاده؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ همایون یوسفی؛ مصطفی زارع دوست


12. ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-55

سیدجعفر سجادی پارسا؛ محبوبه جوانمردی؛ حمیدرضا تهمک


13. توزیع فصلی آلودگی نفتی ناشی از قایقها با موتور دوزمانه بنزینی در سواحل جنوبی ایران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-20

عطاء اله قره چاهی؛ عبدالحسین محمد رحیمی


14. امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-34

جعفر سیاره؛ حمیدرضا تهمک


15. بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 96-112

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی