دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1395

10.22113/jmst.2016.9573

مژگان تودویی؛ شهلا روزبهانی؛ علی نوری؛ سمیه آزادبخت؛ حدیث کریمی فر


2. اثر رنگ تانک و رنگ نور بر پاسخ استرسی بچه فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1392

10.22113/jmst.2013.2849

اشکان بنان


3. یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1393

10.22113/jmst.2014.6859

ابراهیم نوشادی؛ حسن جعفری؛ میعاد فیصلی؛ مریم براهی


4. اثر کاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1394

10.22113/jmst.2015.9876

بهرام فلاحتکار


5. مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (L.,1758 Silurus glanis) در تالاب بین المللی انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1394

10.22113/jmst.2015.11607

شهرام بهمنش؛ باقر امیری مجازی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محمود بهمنی؛ فریدون چکمه دوز قاسمی؛ سهراب دژندیان


6. بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1394

10.22113/jmst.2015.12027

عطاء اله قره چاهی؛ اسماعیل شفیع زاده


7. بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1394

10.22113/jmst.2015.12028

محمد احمدن‍‍ژاد


8. مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌های رزین و وابستگی دمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1395

10.22113/jmst.2016.14912

مسیح مر؛ احمد فیروزیان نژاد؛ سعید ضیایی راد؛ عبداله عیدانی نژاد


9. بررسی حساسیت زیست محیطی اکوسیستم های منطقه پارس جنوبی و نقش دکل حفاری خود بالابر (JACK-UP) درتخریب زیستگاهها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1395

10.22113/jmst.2016.32079

مریم صفی؛ ناصر محرم نژاد؛ افشین دانه کار؛ سید علی جوزی


10. بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی( (Litopenaeus vanamei در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1395

10.22113/jmst.2016.32081

مجتبی علیشاهی؛ محمد مهدی حق پرست راد مرد؛ مریم شکوهمند؛ فرید براتی


11. بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1395

10.22113/jmst.2016.33864

حمید رمضانی اول ریابی؛ مهرداد آذین؛ علی شیخی نژاد


12. بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1395

10.22113/jmst.2016.34436

علی رضا عبدی کیان


13. بهینه سازی هیدرولیز آنزیمی ماهی تون زرد باله (Thunnus albacores) با استفاده از روش RSM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1395

10.22113/jmst.2016.38961

الهام موحدنیا؛ مجید مرادی؛ علی معتمدزادگان؛ امیرهوشنگ بحری


14. تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1395

10.22113/jmst.2016.38962

نرگس علیرحیمی؛ علاءالدین کردنائیج؛ ایت الله رضایی؛ داریوش طالعی


15. بررسی کارایی میکروجلبک Tetraselmis sp در حذف هیدروکربن های حلقوی کرایزن و بنزوآلفاپایرن از پساب پتروشیمی بندر امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1395

10.22113/jmst.2016.39404

خدیجه نعمتی؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی


16. ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1395

10.22113/jmst.2016.40944

نسیم آل علی؛ اعتمادالدین رابعی غلامی؛ لیلا جوزایی؛ سحر دمیری


17. تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1395

10.22113/jmst.2016.40998

حمید حنظل عیدانی؛ غلامحسن خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


18. انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1395

10.22113/jmst.2017.42317

موسی دماوندی؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل


19. مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1395

10.22113/jmst.2017.43277

آزیتا کوشافر؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بیتا ارچنگی؛ فاطمه کریمی اورگانی


20. بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1395

10.22113/jmst.2017.44305

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی


21. پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1396

10.22113/jmst.2017.45156

رامین علایی روزبهانی؛ حمیدرضا جعفری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن هویدی


22. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1396

10.22113/jmst.2017.45297

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی


23. تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1396

10.22113/jmst.2017.45982

مسعود صدری نسب؛ محمد فیاض محمدی؛ امیر اشتری لرکی؛ وحید چگینی


24. بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1396

10.22113/jmst.2017.46994

شیوا شاکری؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی؛ محمد امین کوهبر


25. تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1396

10.22113/jmst.2017.47006

مهرداد سرخیل؛ غلامرضا رفیعی؛ باقر مجازی امیری؛ مهرداد فرهنگی


26. طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1396

10.22113/jmst.2017.50240

اردشیر فرهادی؛ محمد تقی زمانیان


27. بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1396

10.22113/jmst.2017.50674

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی


28. تحلیل رفتار مصرف کنندگان در تقاضای غذاهای دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

10.22113/jmst.2017.27215.1642

محمد امین کوهبر


29. بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1396

10.22113/jmst.2018.3288.

سمیه سادات علویان پطرودی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهیل ایگدری؛ سهراب اشرفی


30. بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

10.22113/jmst.2018.121447.2132

احمد حاجیوند؛ حسام الدین روانبخش


31. اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

10.22113/jmst.2018.126343.2143

حسام الدین روانبخش


32. بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1397

10.22113/jmst.2018.116664.2109

فاطمه علمی؛ سکینه خزایی پول؛ مریم میترا علمی


33. نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1397

10.22113/jmst.2018.113222.2101

راضیه فعلی؛ محمدحسین علایی


34. بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1397

10.22113/jmst.2018.105737.2084

حنیف هوشمند؛ بهاره شعبانپور؛ مرضیه موسوی نسب؛ علیرضا عالیشاهی؛ محمد تقی گلمکانی


35. مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1397

10.22113/jmst.2018.72434.1952

یاسمن گندمی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ صالح آرخی


36. بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1397

10.22113/jmst.2018.130645.2157

محمد قنبر دزفولی؛ مسعود دهقانی؛ عادل عساکره؛ بهزاد کلانتری


37. شبیه‌سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1397

10.22113/jmst.2019.122183.2135

مسعود صدری نسب؛ عباس عینعلی؛ محمد اکبری نسب؛ محمدعلی نجارپور


38. ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.158271.2230

آی ناز خدانظری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی


39. طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایش‌گاهی در تشابه با خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.149922.2203

محمد تقی زمانیان؛ مسعود صدری نسب؛ مهری فلاحی


40. شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.119999.2127

مجید شکاری؛ lpمحمد علی سالاری علی‌آبادی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه


41. بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

10.22113/jmst.2019.122222.2136

کوثر حیدری؛ کسری پورکرمانی


42. تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.128614.2149

راضیه نصراله زاده؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین ذوالقرنین؛ اسحاق زمانی؛ کمال غانمی


43. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق نوآوری (مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.134063.2172

بلقیس باورصاد؛ حسین غزلباش


44. بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.137842.2181

داریوش محمدی کیا؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ حسین محمد عسگری


45. تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.163798.2243

ابراهیم رجب زاده قطرمی


46. بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.156240.2224

امید ماه پیکر؛ محمدرضا خلیل ابادی؛ کریم کنارکوهی


47. ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.152341.2213

احمد حاجیوند؛ عقیل دارایی


49. مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.166524.2250

باقر بهروز؛ محمدرضا خلیل ابادی


50. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی (مورد مطالعه پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.126022.2142

حامد شفیع آبادی؛ همایون یوسفی؛ محمد امین کوهبر


51. بررسی بافت شناسی اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر(Allium sativum) بر تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1398

10.22113/jmst.2019.129873.2154

سولماز شیرعلی؛ سمیه زنگنه؛ سلماز کاکشیان؛ احمد سواری؛ حسین نجف زاده ورزی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری


52. استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22113/jmst.2019.167904.2253

مسعود حکمی فرد؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی


53. تنوع ریخت شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

10.22113/jmst.2019.132636.2160

مهدیه احمدی؛ آرش اکبرزاده


54. عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

10.22113/jmst.2019.136043.2177

عطاءاله عبداللهی کاکرودی؛ لیلا امینی؛ مهدی حسنلو


55. ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر، اسفندماه 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

10.22113/jmst.2019.182862.2282

عاطفه پورکریمیان؛ مریم سیوف جهرمی؛ حسین ملکوتی


56. بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

10.22113/jmst.2019.176525.2273

علی اصغر مقدس آهنگری؛ سید مجتبی علوی جم


57. انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

10.22113/jmst.2019.74420.1959

بهشاد مرداسی؛ جواد احدیان؛ نیما شهنی کرمزاده


58. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حوادث کاری با استفاده از روش AHP (مورد مطالعه: بندر شهید رجایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

10.22113/jmst.2019.202794.2313

سید جغفر سجادی پارسا؛ مرتضی اعلای محرزی؛ مصطفی اعلای محرزی


59. مقایسه شاخص‌های استخراج آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست8 و سنتینلA2(مطالعه‌موردی:سواحل بندر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22113/jmst.2019.179191.2281

افشین ستوده پور؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری


60. استفاده از میکرو‌استخراج مایع- مایع برای پیش‌تغلیظ و استخراج فرم آلدهید از آب دریا بعد از مشتق سازی با دایمدون و تعیین آن‌ به روش اسپکتروفتومتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22113/jmst.2019.149613.2201

محمود نصیری؛ زینب سپه وند؛ حسین هاشمی؛ روح الله حیدری


61. بررسی مولکولی جمعیت میگوی موزی( Fenneropenaeus merguiensis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در صیدگاه های خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22113/jmst.2020.204079.2317

علی قوام پور؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی


62. تخمین توان کشتی‌های کانتینربر در مرحله طراحی اولیه با استفاده از روش رگرسیون خطی چند‌گانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22113/jmst.2020.199000.2306

محسن شجاعی؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی؛ اعتمادالدین رابعی غلامی


64. بررسی تغییرات تراکم دوکفه‌ای‌های زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران (بریس، رمین، پسابندر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22113/jmst.2020.206595.2327

نورمحمد صفایی؛ مهران لقمانی؛ پروین صادقی


65. اثر جانشینی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ایران بر اساس تابع تولید ترانسلوگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22113/jmst.2020.120866.2129

زهرا نیسی؛ سید ناصر سعیدی؛ فاطمه حسین پور؛ محمد امین کوه بر


66. سنجش غلظت فلزات سنگین Pb, Cd, Ni, Fe, Zn و Cu در ماهیان سرخو، کفشک، زبان، شوریده، حلوا و میگو Metapenaeus affinis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

10.22113/jmst.2020.152864.2218

عباس مدحجی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ آرش لرکی؛ فواد بوعذار


67. تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه‌ای در معرض امواج سونامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

10.22113/jmst.2020.212864.2338

حامد جلیل مصیر؛ روح اله فتاحی؛ الهام قنبری عدیوی


68. همگون سازی مشخصات امواج ناشی از باد در دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

10.22113/jmst.2020.206191.2332

محمدرضا محمدی فر؛ وحید چگینی؛ محمدعلی نجارپور


69. بهبود سرعت الگوریتم رمزنگاری RPrime RSA با استفاده از سیستم اعداد مانده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22113/jmst.2020.198899.2305

فرنوش جهانبحشی؛ محمد رضا نوری مهر؛ محمد اسماعیل دوست


70. تخمین تولید و ذخیره کربن جنگل‌های مانگرو گواتر؛ خلیج عمان با استفاده از مدل PnET-CN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

10.22113/jmst.2020.217237.2346

متین خالقی؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ محسن حمیدیان پور؛ سُید صدرالدین قائم مقامی


71. طراحی یک روش ارتباطی امن و سبک‌وزن در شبکه‌های حسگر آکوستیک زیرآبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

10.22113/jmst.2020.206975.2328

سید محمد رضا موسوی میرکلایی؛ مسعود کاوه؛ علی اصغر مهرابی ماهانی


72. مدل‌سازی و تحلیل عملکرد دریامانی یک شناور تندرو پروازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

10.22113/jmst.2020.213348.2340

محمدرضا نگهداری؛ روح الله کریم پور؛ ایمان خاتمی؛ بابک احمدپور


73. بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترابری آبی رودخانه های قابل کشتیرانی(مطالعه موردی رودخانه کارون،بهمن شیر و اروند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

10.22113/jmst.2020.216321.2344

محمدتقی منصوری کیا؛ حمیدرضا شیبانی


74. مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر بار معلق در رودخانه اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.218478.2348

مرتضی بختیاری؛ امیر اشتری لرکی؛ عدنان سامر


75. تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.221765.2356

محمد حسین نوراله دزفولی؛ امیر عباس کمان بدست؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ محمد حسین پورمحمدی


76. بررسی تاثیر نانو ذرات غذایی سلنیوم و منیزیم بر رشدو بازماندگی ماهی سی باس آسیایی(Lates calcarifer)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.153290.2219

امین قائدطاهری؛ سعید کیوان شکوه؛ سید محمد موسوی؛ حسین پاشا زانوسی


77. ارزیابی اثر جرثقیل بر رفتار اغتشاشی جریان باد حول عرشه سکوی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.164460.2247

حمید رضا کریمی؛ اعتمادالدین رابعی غلامی؛ نیما شهنی کرم زاده


78. پیش بینی پهنه آبگرفتگیِ ناشی از تغییر اقلیم در محدودۀ جنگل های حرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.202372.2312

مریم یعقوب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی؛ افشین دانه کار


79. بررسی نسبت آبزیان تجاری و دورریز در ترکیب صید ابزار انتظاری مشتا و برآورد طول در بلوغ دو گونه از گربه ماهیان صید شده (استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.218583.2350

سید یوسف پیغمبری؛ رضا بدلی؛ هادی رئیسی


80. بررسی تراکم پرتاران زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران (بریس-رمین-پسابندر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.220003.2353

حلیمه بامری؛ مهران لقمانی؛ گیلان عطاران فریمان


81. تبیین تأثیر نوآوری‌محوری بر توسعه صادرات پایدار؛ براساس مطالعه صنعت آبزیان کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

10.22113/jmst.2020.229335.2368

اصغر رشنودی؛ علی اشرف احمدیان


82. رقابت ایران و عربستان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی: پیامدهای آن از خلیج فارس تا دریای سرخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22113/jmst.2020.232047.2373

غلامرضا فیروزی؛ حامد محقق نیا؛ شیوا جلالپور؛ فریدون اکبرزاده


83. تاثیر مشخصات هیدرولیکی جریان بر میزان استهلاک انرژی در شیب شکن‌های پلکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22113/jmst.2020.208295.2333

علی عصاره؛ علی ساعدی


84. طراحی مدل ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه برای پروژه‌های عظیم صنعت پتروشیمی مناطق آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22113/jmst.2020.239023.2386

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ هانی اربابی؛ محمدعلی هاتفی؛ عبدالکریم پهلوانی


85. بررسی فراوانی ماکروبنتوزها و رابطه آن با عوامل محیطی دهانه خلیج گرگان (جنوب شرق دریای خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22113/jmst.2020.224901.2361

سلاله ترابی؛ محمد قلی زاده؛ حجت الله جعفریان؛ محمد فرهنگی


86. اثرات سینرژیسمی مکمل غذایی نانوذرات سلنیوم و منیزیم بر رشد و آنزیم های گوارشی ماهی سی باس آسیایی(Lates calcarifer)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22113/jmst.2020.151646.2208

حامد دیلمی پور؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ سعید کیوان شکوه


87. نقش بنادر کوچک استان بوشهر در شبکه حمل‌و‌نقل دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22113/jmst.2020.218570.2349

سیده معصومه صداقی؛ هدا فصیحی کرمی؛ سامان زارع


88. مطالعه مقایسه ای تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر برخی پارامترهای خونی کپورماهیان پرورشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22113/jmst.2020.211943.2337

رحیم عبدی؛ اعظم اسد سفتجانی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر


89. مطالعه آزمایشگاهی جریان چگال در اثر تنگ شدگی ناگهانی دیواره فلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22113/jmst.2020.236659.2381

محمد حسینی؛ محمد هادی فتاحی؛ سعید اسلامیان


90. تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک تولید شده از عصاره قارچ دکمه‌ای همراه با دو گونه از باکتری‌های اسیدلاکتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ترکیب لاشه، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22113/jmst.2020.233183.2375

حمیده ذکریائی؛ محمد سوداگر؛ سیده صدیقه حسینی؛ حامد پاکنژاد؛ کارتیک باروآه


91. تحلیل حساسیت خط لوله دریایی در برابر کمانش قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

10.22113/jmst.2020.229313.2367

عبدالرحیم طاهری؛ مهدی تصدیقی


92. ‌شبیه‌سازی عددی مقاومت و تریم یک شناور تندرو بدنه پروازی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

10.22113/jmst.2020.219383.2352

رضا شمسی؛ علی ابراهیمی


93. اثرات گیاه یونجه (پودر و عصاره) بر آنزیم‌های گوارشی و ترکیبات کبد ماهی کپور معمولی جوان (Cyprinus carpio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22113/jmst.2020.218047.2347

ایمان امیرزادکانی؛ نسیم زنگویی؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری


94. بررسی اثر ترکیب همگرائی و صفحات مستغرق بر روی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیر جانبی در قوس 90 درجه رودخانه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22113/jmst.2021.250222.2394

محمدتقی سراجیان؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ هوشنگ حسونی زاده


95. بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

10.22113/jmst.2021.250475.2395

محمد پاکدل؛ حامد محقق نیا؛ بهرام یوسفی؛ لنا عبدالخانی


96. تغییرات فصلی آنومالی تراز دریا در خلیج‌فارس (1371-1396)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22113/jmst.2021.197166.2303

مریم سیوف جهرمی؛ زهره شاهمنصوری


98. مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکت توسعه نیشکر درحفاظت از محیط زیست دریایی آب های جنوبی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

10.22113/jmst.2021.252497.2398

حسین دریساوی بهمنشیر؛ فریدون امیدی؛ فواد مکوندی؛ مهدی بصیرت


99. بررسی پویاییهای میان حمل و نقل دریایی، تتراز بازرگانی و رشد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22113/jmst.2021.210769.2335

محمد امین کوهبر؛ همایون یوسفی


100. راهبرد ایران در تأمین امنیت در منطقه‌ی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1400

10.22113/jmst.2021.273463.2418

محمد پاکدل؛ حامد محقق نیا؛ بهرام یوسفی؛ لنا عبدالخانی


101. تاثیر عصاره‌های حنا‌ ‌ بر میکروجلبک Chlorella vulgaris

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22113/jmst.2021.245675.2390

محبوبه محمدی؛ غلام رضا شریفی؛ مرتضی یوسف زادی


102. بررسی آزمایشگاهی همگرایی مقطع جریان بر هیدرولیک سرریز جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22113/jmst.2021.253749.2401

سمیه صفار؛ محسن سلیمانی باورصاد؛ محمد محمودیان شوشتری؛ محمدحسین پورمحمدی؛ روزیه ریاضی


103. بررسی شکل دماغه اژدر در سوپرکاویتاسیون و تحلیل عددی اثر تزریق مصنوعی گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22113/jmst.2021.236372.2379

عبدالحسین محمدرحیمی؛ محمدرضا نگهداری؛ سید امین حسینی؛ احسان پارسایی