1. ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-54

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ علی میرزایی؛ عبدالعلی موحدی نیا


2. تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1395

مژگان تودویی؛ شهلا روزبهانی؛ علی نوری؛ سمیه آزادبخت؛ حدیث کریمی فر


4. تحلیل هیدورفویل با طول بینهایت در نزدیکی سطح آزاد

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 38-48

سید خلیل شریعتی؛ سید حسین موسوی زادگان


5. سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-58

عماد کوچک نژاد؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ غلامرضا اسکندری


7. مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-55

حسن مروتی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهرزاد مصباح؛ مهدی هادی جعفری


9. مدل‌سازی جریانات باقی مانده جزر و مدی در خلیج پزم

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 47-57

حکیمه موسی زاد؛ محمد اکبری نسب؛ حسین مشایخ پول


10. بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

نگین دنیوی زاده؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل؛ سعید محمدزاده


11. سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد ‌باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 58-69

زهرا زارعی جلیانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ جلوه سهرابی پور؛ حجت تویسرکانی


12. تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 56-68

محمد احمدی؛ پریتا کوچنین؛ حسن صالحی؛ وحید یاوری؛ سیدحسین حسینی‌فر


13. بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 56-65

مهران پارسا؛ سید یوسف پیغمبری؛ احسان کامرانی؛ علی نکورو


14. استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 55-66

مصطفی اله وردی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری


15. تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 48-56

امیدوار فرهادیان؛ محمد حسین خانجانی


17. تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-64

محمد خسروی زاده؛ جاسم غفله مرمضی؛ پریتا کوچنین؛ منصور نیک پی؛ ابراهیم رجب زاده؛ وحید یاوری؛ محمد رضا صحرائیان


19. غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 58-67

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیک پور؛ کمال غانمی


20. اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza klunzingeri

دوره 11، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 52-62

عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا یاراحمدی؛ سارا رستگار


21. خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-63

محمدعلی نجارپور؛ وحید چگینی؛ مسعود صدری نسب؛ عامر کعبی


22. بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 49-56

روح الله زارع؛ سید محمد باقر نبوی؛ مهدیه افتخار واقفی


23. مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 65-57

شبنم کریمی؛ پریتا کوچنین؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعد گورانی نژاد


24. تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-62

آرش شکوری؛ سید محمد باقر نبوی؛ پریتا کوچنین؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه


25. مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 50-60

تهمینه سلطانی؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ عبدالمجید دورقی