بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 رییس دانشکده ی اقتثاد و مدیریت دریا و استادیار گروه حمل و نقل، دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

3 استاد گروه مدیریت و حمل و نقل

4 استادیار گروه اقتصاد و رییس امور آموزشی

چکیده

این پژوهش راه کار بندر خرمشهر در مورد معضل کانتینر های خالی را بررسی می کند و علل اتخاذ استراتژی ها و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی می کند. در ابتدا با مراجعه به ترمینال کانتینری خرمشهر ضمن مشاهده ی روند مدیریت کانتینرهای خالی با مسوولان ترمینال کانتینر بندر خرمشهر و همچنین نمایندگی کشتیرانی کانتینری «هوپاد دریا» مصاحبه شد. در طول مصاحبه ها اطلاعاتی در مورد راه حل های مدیریتی ممکن جمع آوری گردید. پس از تعیین استراتژی های مدیریتی ممکن برای کاهش میزان جابه جایی و هزینه کانتینرهای خالی، با کمک جامعه ی خبرگان صنعت و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی آن ها پرداخته شد. در نهایت میزان صادرات و عدم تعادل تجاری کانتینری بندر خرمشهر به عنوان مهم ترین عوامل تجمیع کانتینرهای خالی شناخته شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش کاربردی می باشد و از نظر ماهیت، پژوهشی آمیخته می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است که مطلوب ترین روش های مدیریت کانتینرهای خالی ایجاد یاردهای اختصاصی در محوطه های خارج از بندرخرمشهر و تکمیل بندر خشک و انتقال زمینی کانتینرهای خالی به بندر امام خمینی می باشد. بخش پایانی نیز ارایه ی پیشنهادات کاربردی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات