حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در مطالعه ی پیش رو به حل معادلات پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرکپرداخته شده است. همچنین سعی شده است که در معادله ی انرژی ، مولفه های انتقال حرارت تشعشعی نیز در نظر گرفته شود. روش حل مورد استفاده برای حل معادلات غیر خطی فوق ، روش Lie group می‌باشد. در این روش به کمک یک الگوریتم تکراری شرایط اولیه برای حل معادلات دیفرانسیل با دقت نسبتا خوبی تخمین زده می‌شود. سپس به کمک روش رانگ کوتای مرتبه ی چهارم مقادیر توابع مورد نظر در سراسر محیط حل به دست می‌آید. به کمک نتایج این حل عددی می‌توان لایه مرزی سرعتی و حرارتی را شبیه سازی نموده و تاثیر پارامترهای ضریب تشعشع، نسبت سرعت و ضریب مکش را بر لایه مرزی بررسی کرد. در انتها نیز به منظور ارزیابی نتایج حل عددی به روش Lie group، از نتایج حل های پیشین به روش شوتینگ استفاده شده است. مقایسه ی حل عددی به روش Lie group و روش شوتینگ نشان می دهد که روش Lie group علاوه بر سرعت بالای همگرایی ، از دقت مناسبی نیز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات