زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 پژوهشکده علوم دریایی

3 سازمان زمین شناسی جنوب باختر

10.22113/jmst.2019.166210.2249

چکیده

در این مطالعه ویژگی های ژئوشیمی فلزات سنگین در آب خروجی تعداد 16 چشمه شور عمده استان خوزستان شامل چشمه پیرموسی، چشمه های دوگانه گره بردی، چشمه های سه گانه قلعه مدرسه، بتوند، کوه زر، عقیلی، کوه سالن (هفت تنان)، قاسم آباد، ایسپره، گرو، دوبلوطان و چشمه های منطقه رامشیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. عمده چشمه های مورد بررسی پس از ورود به کارون در نهایت به خلیج فارس تخلیه می‌شوند. بررسی ها نشان می‌دهد به استثناء چشمه های منطقه رامشیر و چشمه گرو که به ترتیب در سازندهای میشان و آسماری رخنمون دارند، مظهر کلیه چشمه های شور استان خوزستان در سازند تبخیری گچساران واقع شده است. دبی حداکثر این چشمه های از کمینه 2 L/Sec (چشمه های رامشیر و قلعه مدرسه) تا بیشینه 330 L/Sec (چشمه گرو) متغیر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات