نمایه نویسندگان

ب

 • باقریان، بهزاد موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]
 • بهرامی، حسین بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • بوعذار، فؤاد تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]

پ

 • پروانه مقدم، داریوش اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

د

 • درویشی، ابوالفضل موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]
 • دوستی، مرتضی موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]

س

 • سالاری جزی، میثم برآورد منحنی سنجه در بازه جزر و مدی رودخانه با استفاده از داده‌های بلند مدت و داده‌های سیلاب جزر و مدی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 43-61]

ص

 • صالحی نیشابوری، علی اکبر بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • صلواتیان، سیدمحمد اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

ط

 • طالبی حقیقی، داود اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

ف

 • فدیان بهبهانی، نگار تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]

ق

 • قربانی، صاحبعلی اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • قمشی، مهدی بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

ک

 • کاشفی پور، سید محمود بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

م

 • مقصودیه کهن، حسن اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]