نویسنده = رضایی، آناهیتا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات پارامترهای متابولیسم انرژی در مغز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول مراحل ابتدایی دوره پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

محمد رحیمی؛ سید محمد موسوی؛ وحید یاوری؛ آناهیتا رضایی


2. بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

سید محمد موسوی؛ سیمین قریشوندی؛ سید مهدی حسینی؛ آناهیتا رضایی