نویسنده = حسینی، عالی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 26-36

عالی حسینی؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی؛ وحید یاوری؛ احمد سواری