نویسنده = سواری، احمد
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

شفاء حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ حسین پاشا زانوسی