نویسنده = راهداری، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-11

احمد قرایی؛ عبدالعلی راهداری؛ مصطفی غفاری