نویسنده = افشاری، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus)

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 12-22

مرضیه افشاری؛ تورج ولی نسب؛ سید جعفر سیف آبادی