نویسنده = شهنی کرم زاده، نیما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 72-85

10.22113/jmst.2015.15677

نیما شهنی کرم زاده؛ سید حبیب موسوس جهرمی موسوی جهرمی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ محمود شفاعی بجستان