نویسنده = حلافی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 91-100

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی