نویسنده = جوزایی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1395

نسیم آل علی؛ اعتمادالدین رابعی غلامی؛ لیلا جوزایی؛ سحر دمیری