نویسنده = روانبخش، حسام الدین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

احمد حاجیوند؛ حسام الدین روانبخش


2. اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

حسام الدین روانبخش