نویسنده = پورسعید، سمانه
تعداد مقالات: 2
1. اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso)

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 90-105

سمانه پورسعید؛ بهرام فلاحتکار؛ باقر مجازی امیری


2. اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 25-35

سمانه پورسعید؛ بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه