نویسنده = زحمت کش، عسکر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی رشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 31-40

عسکر زحمت کش؛ کتایون کریم زاده؛ علی رضا ولی پور