نویسنده = سالاری، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-30

سید مهدی حسینی؛ بهاره شعبانپور؛ سید علی جعفرپور؛ علی شعبانی؛ سید یوسف پیغمبری


2. کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

سکینه مشجور؛ حسین ذوالقرنین؛ موسی گردانه؛ محمد علی سالاری؛ احمد قاسمی