نویسنده = حق پرست راد مرد، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی( (Litopenaeus vanamei در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1395

10.22113/jmst.2016.32081

مجتبی علیشاهی؛ محمد مهدی حق پرست راد مرد؛ مریم شکوهمند؛ فرید براتی