نویسنده = سواری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-24

نسرین عبدالخانیان؛ هیوا علمی زاده؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری؛ محمد فیاض محمدی