نویسنده = رحیمی، مروارید
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-20

مروارید رحیمی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی؛ زینب انصاری