نویسنده = انصاری، زینب
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-20

10.22113/jmst.2015.7985

مروارید رحیمی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی؛ زینب انصاری