نویسنده = تقوی، سید امین الله
تعداد مقالات: 1
1. روند ساختار طولی صید، ضرایب مرگ و میر و بهره برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در 10 سال گذشته (1388-1379) در شمال غربی خلیج فارس

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 49-57

غلامرضا اسکندری؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سید امین الله تقوی