نویسنده = جواهری بابلی، مهران
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 68-76

سحر کلانترهرمزی؛ مهران جواهری بابلی؛ ابوالفضل عسکری ساری